Reklamefilm for Responsa

Advokatfirmaet Responsa AS lanserer i desse dagar ein reklamefilm særskilt tilpassa sosiale medier. Samarbeidspartner og produsent er Bulldog Multimedia. Me ynskjer å vera framst blant advokatkontora i vår region. Skal vi klare det må me også vera synlege overfor potensiell klientmasse. Tradisjonelt har me søkt å oppnå dette gjennom sponsing av ulike idrettslag og arrangement. No ynskjer me å vera aktive på fleire felt. Sjå videoen her!
responsa-reklame-kom