Leif Jakob Sydnes

Advokat
Tlf: 53 45 40 00
Mobil: 930 05 922
leif.sydnes@responsa.no

Leif Jakob Sydnes tok juridisk embedseksamen ved Universitetet i Olso i 1979, og byrja same år som advokatfullmektig hos advokat Kolbein Sydnes på Stord. I 1981 starta han eigen advokatpraksis. I 2005 var han med på å skipa Advokatane Sydnes og Neset AS, og held fram i Responsa AS.
Hovudarbeidsområda hans har vore familierett (arv, skifte og barnesaker) og rettsforhold som gjeld fast eigedom, men han har og erfaring med strafferett og saker som gjeld offentleg forvaltning