Arbeidsrettssak – Lønnskrav tapt pga. passivitet

Sunnhordland tingrett har avsagt dom i sak der arbeidstakar hevda å ha fått ugyldig avskjed og der arbeidstakar meinte å ha uteståande lønskrav mot sin arbeidsgivar. Tingretten gav ikkje arbeidstakaren som saksøkjar medhald. Retten har i sin dom drøfta i kva grad ein innanfor arbeidsretten kan tape eit lønskrav pga passivitet. Konklusjonen var …

Måtte betale erstatning for ødelagte trær

Sunnhordland tingrett har nyleg avsagt dom i sak som gjaldt erstatningskrav for tre øydelagte trær. Skadevaldar var nabo som meinte han hadde fått samtykke til å felle tre trær på naboeigedomen. Før han ville sage dei ned hadde han fjerna borken for at dei skulle døy eller stanse veksten. Den «fornærma» kravde nær 200.000,- i erstatning. …

Frifunne for mistanke om eksamensjuks x 2

VG har i fleire reportasjar denne ettersommaren fokusert på at staten har hatt store kostnader til advokatar som representerer studentar som er under mistanke om fusk ved eksamen. Påstanden til VG er at klager sjeldan fører fram og det vert spørsmålsteikn til om staten skal dekke denne type utgift. Advokatane Sydnes og Neset AS har hatt tre saker …