Korleis tolkar ein gamle gåvebrev og deponeringskontraktar!

Den fjerde desember heldt Advokat Sigrid Anderssen Cabot føredrag på Norges Museumsforbunds seminar om jus og avtaleverk knytt til inntak av museumsgjenstandar i musea ved Oslo museum. Føredraget hennar hadde tittelen: «Kva var meint? «Juridiske refleksjonar kring eit museums rettar og plikter etter gamle gåvebrev, deponeringsavtale og etc.

 

Advokat Cabot har over lengre tid har ytt juridisk hjelp i samband med ein omfattande omorganiseringsprosess i Haugalandsmuseet, der ei av problemstillingane har vore tolking av gamle gåvebrev og avtalar.

 

På seminaret var det representantar frå museum frå heile Noreg. Under finn de link til museumsforbundet si nettside om seminaret.

Vellykket erfaringsdelingsseminar