Frifinning i lagmannsretten i sprengstoffsak

Advokat Bård Eirik Njøsen har representert ein klient som vart varetektsfengsla i Trondheim i retten i forrige veke. Saka har fått stor mediemerksemd i Trøndelag. Personen som vart fengsla oppbevarte ein del sprengstoff og våpen på eigedomen sin og innhaldet i saka trigga lokale media. Det såg også ut til at påtalemakta vart «trigga» i overkant. Både tingrett og Frostating lagmannsrett gav i alle fall advokat Njøsen medhald i at påtalemakta ikkje hadde grunnlag for varetekstfengsling.

Saka fekk omtale i avisa Sør Trøndelag: http://www.avisa-st.no/incoming/2016/12/12/Sprengstoffsiktet-l%C3%B8slatt-av-lagmannsretten-13921921.ece#.WE-r4K2SvUA.email