FORRETNINGSJUS

Omlag halvparten av våre advokatar handterer for det meste forretningskundar. Deira erfaring frå ulike problemstillingar i næringslivet i Sunnhordland og Haugalandet vil kunne vera avgjerande for dykk om dykkar verksemd ein dag skal ta eit viktig val.

Kvalitetssikring er noko dei fleste næringslivsleiarar av og til snakkar om. Me ser altfor ofte at leiarar kjem til oss når det er oppstått eit problem. Heldigvis har våre faste klientar etterkvart sett at det er store kostnader å spare ved å ha med seg juridisk kompetanse inn i prosessar, forhandlingar el.l. før viktige val skal takast. Våre medarbeidarar vil med si erfaring kunne gi tips i prosessen og ikkje minst sjå fallgruber og fårer som andre utan juridisk kompetanse innanfor advokatyrket vil ha vanskar med å sjå.

Gjennom advokatane sin omfattande prosedyreerfaring vil ein til dømes få ei erfaring som gjeld risikovurderingar ved tvisteløysingar som vert uvurderleg. Dette gjeld risikoen for å tape, risikoen for negativ pressedekning, risikoen for negativ stemning blant tilsette, risikoen for negativ oppfatning i marknaden osv.