Innflytting i Kunnskapshuset

Etter mange år med planlegging kunne me denne veka endeleg flytte inn i flotte lokaler i Kunnskapshuset i Sævegen. Gamle og nye klientar finn oss no i 2. etg i Kunnskapshuset. Me er no vorte naboar med Aktiva Økonomiservice AS, Kiwi og Veritas. Fleire firma kjem til i løpet av hausten. Bygninga ligg ca 300-400 meter frå Leirvik sentrum i retning …