Erstatning – spørsmål om framtidig tap

Ein hordalending vart hardt skadd i trafikkulukke og hamna varig på institusjon. Bilførar handla aktlaust og ansvarsgrunnlag for erstatningskrav for framtidig tap vart påvist. Helsesituasjonen i forkant av ulukka var slik at ein hadde forventning om at den skadde uavhengig av ulukka før eller sidan måtte på institusjon (påbegynt aldersdemens). …

Sprenging av knaus hos nabo

Ein sunnhordlending vart saksøkt av nabo fordi han etter å ha sprengt bort litt fjellmasse frå eigen eigedom også kom i skade for å fjerne ein fjellknaus hos naboen. Naboen kravde økonomiske erstatning under påstand av at sprenginga gav rett til å byggje ein mur på «skadeskaden» og at kostnaden med muren skulle bli erstatta. Tingretten …

Lagmannsretten overprøvde UNE

Advokat Arild Birkeland representerte eit afghansk par i Borgarting lagmannsrett som Utlendingsnemnda (UNE) meinte hadde ei forklaring i høve til sin asylgrunn som ikkje var truverdig. I retten vart det prosedert på at det var gode grunnar for å legge til grunn dei to asylsøkjarane sin forklaring om asylgrunnen og lagmannsretten gav støtte til …