18 åring nekta å godta bot

Ein 18 åring valte å ta saka til retten etter at han vart bøtelagt av politiet med påstand om «leikekjøring»/ «sladding» som hadde medført at bilen hans hamna utanfor vegen. 18 åring følte påstanden var urett og han viste til at vegen var glatt og at uhellet var eit hendeleg uhell. Han hadde kjempa for å halde bilen …

Erstatning – spørsmål om framtidig tap

Ein hordalending vart hardt skadd i trafikkulukke og hamna varig på institusjon. Bilførar handla aktlaust og ansvarsgrunnlag for erstatningskrav for framtidig tap vart påvist. Helsesituasjonen i forkant av ulukka var slik at ein hadde forventning om at den skadde uavhengig av ulukka før eller sidan måtte på institusjon (påbegynt aldersdemens). …

Sprenging av knaus hos nabo

Ein sunnhordlending vart saksøkt av nabo fordi han etter å ha sprengt bort litt fjellmasse frå eigen eigedom også kom i skade for å fjerne ein fjellknaus hos naboen. Naboen kravde økonomiske erstatning under påstand av at sprenginga gav rett til å byggje ein mur på «skadeskaden» og at kostnaden med muren skulle bli erstatta. Tingretten …