Frifinning i lagmannsretten i sprengstoffsak

Advokat Bård Eirik Njøsen har representert ein klient som vart varetektsfengsla i Trondheim i retten i forrige veke. Saka har fått stor mediemerksemd i Trøndelag. Personen som vart fengsla oppbevarte ein del sprengstoff og våpen på eigedomen sin og innhaldet i saka trigga lokale media. Det såg også ut til at påtalemakta vart «trigga» …

Finansrådgivar må betale

Advokat Sturla Vik-Vestly frå Advokatfirmaet Responsa representerte i februar to rogalendingar som vann fram i Gulating lagmannsrett med erstatningskrav mot ein finansrådgivar. Då saka var oppe i tingretten vart finansrådgivaren frifunnen. Dei to rogalendingane hadde investert i såkalla samansette produkt. Dei to meinte at mykje informasjon var …

Sak om ektefellebidrag

Eit tidlegare ektepar som hadde vore gift i meir enn fire tiår hamna i tvist kring eit krav frå eine ektefellen om ektefellebidrag og vederlagskrav. Påstanden frå den ektefellen som retta krav var at ho hadde krav på bidrag etter ekteskapslova §79, 2. og 3. ledd. Denne lyder slik: Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende …