Finansrådgivar må betale

Advokat Sturla Vik-Vestly frå Advokatfirmaet Responsa representerte i februar to rogalendingar som vann fram i Gulating lagmannsrett med erstatningskrav mot ein finansrådgivar. Då saka var oppe i tingretten vart finansrådgivaren frifunnen. Dei to rogalendingane hadde investert i såkalla samansette produkt. Dei to meinte at mykje informasjon var …

Sak om ektefellebidrag

Eit tidlegare ektepar som hadde vore gift i meir enn fire tiår hamna i tvist kring eit krav frå eine ektefellen om ektefellebidrag og vederlagskrav. Påstanden frå den ektefellen som retta krav var at ho hadde krav på bidrag etter ekteskapslova §79, 2. og 3. ledd. Denne lyder slik: Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende …

18 åring nekta å godta bot

Ein 18 åring valte å ta saka til retten etter at han vart bøtelagt av politiet med påstand om «leikekjøring»/ «sladding» som hadde medført at bilen hans hamna utanfor vegen. 18 åring følte påstanden var urett og han viste til at vegen var glatt og at uhellet var eit hendeleg uhell. Han hadde kjempa for å halde bilen …