Å ta ansvar for ei handling er ikkje det same som straffeskuld

Advokat Sigrid Anderssen Cabot representerte ein mann i tingretten som var tiltala for vald overfor barn. I politiforklaringa hadde han teke ansvar for handlinga og erkjent straffeskuld, sjølv om skaden på barnet var forårsaka av barnets raske rørsler og ikkje hans handlingar. Som han sa, – Det var jo ikkje barnets feil. Eg som vaksen må …

Forsikringsselskap snudde

Ein yngre bilførar var involvert i ei trafikkulukke, og var den som etter gjeldande trafikkreglar vart gitt skulda for hendinga. Fleire bilar var involvert. To biler vart kondemnerte og totale skader vart vurdert til drøye kr. 750 000,-. Då bilføraren meldte skadene til sitt forsikringsselskap, gjorde dette gjeldande at bilen (som vart ført av …

Frifinning i lagmannsretten i sprengstoffsak

Advokat Bård Eirik Njøsen har representert ein klient som vart varetektsfengsla i Trondheim i retten i forrige veke. Saka har fått stor mediemerksemd i Trøndelag. Personen som vart fengsla oppbevarte ein del sprengstoff og våpen på eigedomen sin og innhaldet i saka trigga lokale media. Det såg også ut til at påtalemakta vart «trigga» …