Frifunne for lekamsskade

To tiltalte stod for nokre veker sidan tiltalt i Sunnhordland tingrett for å ha påført ein person skade i andledet ved bruk av vald. Begge to vart frifunne. Påtalemakta hadde lagt ned påstand om at dei tiltalte skulle dømmast for å ha under skjerpande omstende påført ein person skader i andledet ved slag og spark. Påtalemakta meinte dei to …