Korleis tolkar ein gamle gåvebrev og deponeringskontraktar!

Den fjerde desember heldt Advokat Sigrid Anderssen Cabot føredrag på Norges Museumsforbunds seminar om jus og avtaleverk knytt til inntak av museumsgjenstandar i musea ved Oslo museum. Føredraget hennar hadde tittelen: «Kva var meint? «Juridiske refleksjonar kring eit museums rettar og plikter etter gamle gåvebrev, deponeringsavtale …

Blir pensjonist

Vår kjære kollega Advokat Leif Jakob Sydnes trer ved nytt år over i pensjonistene sine rekker. Alle tilsette ved Advokatfirmaet Responsa AS er audmjuke, stolte og fulle av respekt for det Leif Jakob Sydnes har stått for i sine 40 år som jurist og advokat. Leif Jakob vart uteksaminert som jurist i 1979. Han starta som fullmektig hos sin far, advokat …

Svindel med BankID – banken tapte

En bank tok ut søksmål mot klient som ble bistått av advokatfullmektig Maren Simonsen etter BankID svindel. Hun var blitt svindlet av sin samboer. Han hadde tatt opp kreditt og forbrukslån i hennes navn. Banken rettet erstatningskrav mot klient. Advokatfirmaet Responsa AS v/ adv.flm Simonsen anførte i retten at vår klient ikke kunne forutse  …