Seminar om nytt regelverk i EU

EUs delegasjon til Noreg held 20. september eit seminar om nytt regelverk for dyr, planter og matproduksjonsskjeden under mottoet «Smartere regler for tryggere mat». Europakommisjonen vedtok i mai ein pakke med forslag til nytt regelverk som gjeld dyrehelse, plantehelse, frø- og formeringsmateriale, offentleg kontroll av dyrehald, matproduksjon …

Advokatfirmaet Responsa AS er i drift!

Advokatane Sydnes og Neset AS og Advokatfirmaet Vik Vestly AS kunngjorde i juni 2013 at dei ville fusjonere. Fusjonsmelding er no sendt Føretaksregisteret med melding om at fusjonen skal tre i kraft. Registrering vil skje i denne veka og med dette er fusjonen eit faktum; Advokatfirmaet Responsa AS har oppstått! Med 13 tilsette og lokalitetar både …

Arbeidsrettssak – Lønnskrav tapt pga. passivitet

Sunnhordland tingrett har avsagt dom i sak der arbeidstakar hevda å ha fått ugyldig avskjed og der arbeidstakar meinte å ha uteståande lønskrav mot sin arbeidsgivar. Tingretten gav ikkje arbeidstakaren som saksøkjar medhald. Retten har i sin dom drøfta i kva grad ein innanfor arbeidsretten kan tape eit lønskrav pga passivitet. Konklusjonen var …