Reklamefilm for Responsa

Advokatfirmaet Responsa AS lanserer i desse dagar ein reklamefilm særskilt tilpassa sosiale medier. Samarbeidspartner og produsent er Bulldog Multimedia. Me ynskjer å vera framst blant advokatkontora i vår region. Skal vi klare det må me også vera synlege overfor potensiell klientmasse. Tradisjonelt har me søkt å oppnå dette gjennom sponsing …

Bemanningsselskap frifunnet

Et bemanningsselskap var i kraft av å være arbeidsgiver saksøkt av i alt tre tidligere ansatte i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. Selskapet ble frifunnet i tingretten. Avgjørelsen ble anket av arbeidstakerne, hvorpå anken ble nektet fremmet av Gulating lagmannsrett, begrunnet med at lagmannsretten fant det klart at anken ikke kunne …

Føredrag i forhandlingsteknikk

Advokatfirmaet Responsa AS v/ advokat Sturla Vik-Vestly holdt 22. oktober frukostseminar for sponsorlauget til Stord Fotball i Kunnskapshuset på Stord. Tema var forhandlingsteknikk. Litt over 20 deltakarar var med på kurset. Advokat Sturla Vik-Vestly har langvarig erfaring frå kommersielle forhandlingar. Han underviser i periodar også næringsliv …