Bemanningsselskap frifunnet

Et bemanningsselskap var i kraft av å være arbeidsgiver saksøkt av i alt tre tidligere ansatte i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. Selskapet ble frifunnet i tingretten. Avgjørelsen ble anket av arbeidstakerne, hvorpå anken ble nektet fremmet av Gulating lagmannsrett, begrunnet med at lagmannsretten fant det klart at anken ikke kunne …

Føredrag i forhandlingsteknikk

Advokatfirmaet Responsa AS v/ advokat Sturla Vik-Vestly holdt 22. oktober frukostseminar for sponsorlauget til Stord Fotball i Kunnskapshuset på Stord. Tema var forhandlingsteknikk. Litt over 20 deltakarar var med på kurset. Advokat Sturla Vik-Vestly har langvarig erfaring frå kommersielle forhandlingar. Han underviser i periodar også næringsliv …

Seminar om nytt regelverk i EU

EUs delegasjon til Noreg held 20. september eit seminar om nytt regelverk for dyr, planter og matproduksjonsskjeden under mottoet «Smartere regler for tryggere mat». Europakommisjonen vedtok i mai ein pakke med forslag til nytt regelverk som gjeld dyrehelse, plantehelse, frø- og formeringsmateriale, offentleg kontroll av dyrehald, matproduksjon …