Lett å snuble i reglar om offentlege innkjøp

Entreprenør A vann ein kontrakt om bygging av eit stort kommunalt bygg. Entreprenør B klaga og dagen etter omgjorde kommunen vedtaket og gav B kontrakten. Entreprenør A klaga og vart på nytt tildelt kontrakten. Då klaga B. Kommunen heldt først fast ved A, me avviste deretter alle tilbydarane og ville be om nye tilbod. Dette klaga A att og avvising …

Me søkjer advokat ved vårt kontor på Voss

Responsa er i stadig utvikling og vekst, og me søkjer advokat ved vårt kontor på Voss. Me søkjer deg som har sterke faglege kvalifikasjonar og ambisjonar, og som vil vera med på å vidareutvikla og styrkja firmaet vårt – og deg sjølv! Me veit at vår suksessfaktor er dei menneska som jobbar hjå oss. Difor skal me vere eit rett val når dyktige …

Me søkjer Advokat/advokatfullmektig – Voss

Me vil tilsetje ny medarbeidar ved vårt kontor på Voss og søkjer deg som søker nye utfordringar. Du må vera engasjert i juridisk arbeid og i å hjelpe andre. Du må kunne dokumentere svært god fagleg kvalitet og utfylla oss slik at mangfaldet vårt vert styrka. Helst bør du ha arbeidserfaring som advokat, men søkjarar som kan tiltre som advokatfullmektig …