Korleis tolkar ein gamle gåvebrev og deponeringskontraktar!

Den fjerde desember heldt Advokat Sigrid Anderssen Cabot føredrag på Norges Museumsforbunds seminar om jus og avtaleverk knytt til inntak av museumsgjenstandar i musea ved Oslo museum. Føredraget hennar hadde tittelen: «Kva var meint? «Juridiske refleksjonar kring eit museums rettar og plikter etter gamle gåvebrev, deponeringsavtale …

Lett å snuble i reglar om offentlege innkjøp

Entreprenør A vann ein kontrakt om bygging av eit stort kommunalt bygg. Entreprenør B klaga og dagen etter omgjorde kommunen vedtaket og gav B kontrakten. Entreprenør A klaga og vart på nytt tildelt kontrakten. Då klaga B. Kommunen heldt først fast ved A, me avviste deretter alle tilbydarane og ville be om nye tilbod. Dette klaga A att og avvising …