Reklamefilm for Responsa

Advokatfirmaet Responsa AS lanserer i desse dagar ein reklamefilm særskilt tilpassa sosiale medier. Samarbeidspartner og produsent er Bulldog Multimedia. Me ynskjer å vera framst blant advokatkontora i vår region. Skal vi klare det må me også vera synlege overfor potensiell klientmasse. Tradisjonelt har me søkt å oppnå dette gjennom sponsing …

Frifinning i lagmannsretten i sprengstoffsak

Advokat Bård Eirik Njøsen har representert ein klient som vart varetektsfengsla i Trondheim i retten i forrige veke. Saka har fått stor mediemerksemd i Trøndelag. Personen som vart fengsla oppbevarte ein del sprengstoff og våpen på eigedomen sin og innhaldet i saka trigga lokale media. Det såg også ut til at påtalemakta vart «trigga» …