Finansrådgivar må betale

Advokat Sturla Vik-Vestly frå Advokatfirmaet Responsa representerte i februar to rogalendingar som vann fram i Gulating lagmannsrett med erstatningskrav mot ein finansrådgivar. Då saka var oppe i tingretten vart finansrådgivaren frifunnen. Dei to rogalendingane hadde investert i såkalla samansette produkt. Dei to meinte at mykje informasjon var …