Sak om ektefellebidrag

Eit tidlegare ektepar som hadde vore gift i meir enn fire tiår hamna i tvist kring eit krav frå eine ektefellen om ektefellebidrag og vederlagskrav. Påstanden frå den ektefellen som retta krav var at ho hadde krav på bidrag etter ekteskapslova §79, 2. og 3. ledd. Denne lyder slik: Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende …