Bemanningsselskap frifunnet

Et bemanningsselskap var i kraft av å være arbeidsgiver saksøkt av i alt tre tidligere ansatte i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. Selskapet ble frifunnet i tingretten. Avgjørelsen ble anket av arbeidstakerne, hvorpå anken ble nektet fremmet av Gulating lagmannsrett, begrunnet med at lagmannsretten fant det klart at anken ikke kunne …

Føredrag i forhandlingsteknikk

Advokatfirmaet Responsa AS v/ advokat Sturla Vik-Vestly holdt 22. oktober frukostseminar for sponsorlauget til Stord Fotball i Kunnskapshuset på Stord. Tema var forhandlingsteknikk. Litt over 20 deltakarar var med på kurset. Advokat Sturla Vik-Vestly har langvarig erfaring frå kommersielle forhandlingar. Han underviser i periodar også næringsliv …

Erstatning – spørsmål om framtidig tap

Ein hordalending vart hardt skadd i trafikkulukke og hamna varig på institusjon. Bilførar handla aktlaust og ansvarsgrunnlag for erstatningskrav for framtidig tap vart påvist. Helsesituasjonen i forkant av ulukka var slik at ein hadde forventning om at den skadde uavhengig av ulukka før eller sidan måtte på institusjon (påbegynt aldersdemens). …