Lov gav betre rettar enn NS-kontrakt

Sunnhordland tingrett handsama nyleg ein entreprisesak der tenesteytar var profesjonell og der kunden var forbrukar. Partane hadde nytta ein standardkontrakt (NS 8406) seg i mellom og i fleire av spørsmåla vart det drøfta av retten kva det hadde å seie at standardkontrakten hadde avvikande reglar i høve til handtverkartjenestelova. Retten kom til …