Klientar tilkjent full erstatning etter gjennomført dekningssal

Eit ektepar hadde inngått avtale om sal av bustadeigedom, men kjøpesummen på kr 2.300.000,- vart aldri betalt av kjøpar. Seljar kravde heving av avtalen og gjennomførte etter ei tid dekningssal. Eigedomen vart til slutt selt for kr 1.900.000,-. Kjøpar var ikkje villig til å dekke seljar sitt tap, og anførte mellom anna at dekningssalet ikkje …

Advokatfirmaet Responsa AS er i drift!

Advokatane Sydnes og Neset AS og Advokatfirmaet Vik Vestly AS kunngjorde i juni 2013 at dei ville fusjonere. Fusjonsmelding er no sendt Føretaksregisteret med melding om at fusjonen skal tre i kraft. Registrering vil skje i denne veka og med dette er fusjonen eit faktum; Advokatfirmaet Responsa AS har oppstått! Med 13 tilsette og lokalitetar både …