Frifunne for bensintjuveri

Ein person stod tiltalt i Sunnhordland tingrett for ei rekkje forhold. Han tilstod for samtlege forhold, men ved gjennomgang av forklaringa kom det fram at tiltale under tiltalepunkt for bensintjuveri først hadde fylt bensin, deretter gått inn for betale med bankkort han visste det ikkje var dekning for og deretter fått faktura tilsendt frå bensinstasjonen. …

Seminar om nytt regelverk i EU

EUs delegasjon til Noreg held 20. september eit seminar om nytt regelverk for dyr, planter og matproduksjonsskjeden under mottoet «Smartere regler for tryggere mat». Europakommisjonen vedtok i mai ein pakke med forslag til nytt regelverk som gjeld dyrehelse, plantehelse, frø- og formeringsmateriale, offentleg kontroll av dyrehald, matproduksjon …

Rett til nausttomt falt bort

Ein grunneigar i Sunnhordland vart møtt med krav frå ein annan person som hevda å ha rett til ei nausttomt på eigedomen. Saka vart tvistesak for Sunnhordland tingrett og saksøkjaren fekk her medhald i at han hadde rett til naustet etter ein kontrakt som var datert i 1901. Grunneigaren anka saka til Gulating lagmannsrett med hjelp frå sin advokat, …