Frifunne etter å ha vore fengsla

Ein 21 år gamal bømling vart våren 2012 fengsla fordi påtalemakt og Kriminalomsorga «trudde» at ein tingrettsdom frå Sunnhordland tingrett hadde gitt mannen dom på 90 dg fengsel. 21 åringen hadde imidlertid anka saka. Først til lagmannsretten som avviste saka og deretter vidare til Høgsterett. Høgsterett oppheva lagmannsretten …