Måtte betale erstatning for ødelagte trær

Sunnhordland tingrett har nyleg avsagt dom i sak som gjaldt erstatningskrav for tre øydelagte trær. Skadevaldar var nabo som meinte han hadde fått samtykke til å felle tre trær på naboeigedomen. Før han ville sage dei ned hadde han fjerna borken for at dei skulle døy eller stanse veksten. Den «fornærma» kravde nær 200.000,- i erstatning. …