Frifunne for mistanke om eksamensjuks x 2

VG har i fleire reportasjar denne ettersommaren fokusert på at staten har hatt store kostnader til advokatar som representerer studentar som er under mistanke om fusk ved eksamen. Påstanden til VG er at klager sjeldan fører fram og det vert spørsmålsteikn til om staten skal dekke denne type utgift. Advokatane Sydnes og Neset AS har hatt tre saker …