Juryen satte avgjerd til side

Det norske jurysystemet kan gi utslag i ekstrem «berg og dalbane»-følelse for tiltalte som opplever å bli frifunne i skuldspørsmålet av juryen og som deretter opplever at fagdommarane set juryavgjerda til sides. Ein sunnhordlending opplevde nettopp dette i Gulating lagmannsrett. Tiltalte var domfelt i førsteinstans for seksuell handling …