Lett å snuble i reglar om offentlege innkjøp

Entreprenør A vann ein kontrakt om bygging av eit stort kommunalt bygg. Entreprenør B klaga og dagen etter omgjorde kommunen vedtaket og gav B kontrakten. …

Les meir ›

Korleis tolkar ein gamle gåvebrev og deponeringskontraktar!

Den fjerde desember heldt Advokat Sigrid Anderssen Cabot føredrag på Norges Museumsforbunds seminar om jus og avtaleverk knytt til inntak av museumsgjenstandar …

Les meir ›