OM OSS

Advokatfirmaet Responsa AS er eit advokatfirma som held til i Sæ rett utanfor Leirvik sentrum (Stord kommune) og i Isvik i Skjold (Vindafjord kommune).

Me er i dag 14 tilsette –  10 advokatar, 1 advokatfullmektig og 3 advokatsekretærar/ kontormedarbeidarar.

Me tek på oss oppdrag innanfor dei fleste juridiske felt og har som mål å bli eitt av dei beste advokatkontora på Vestlandet innanfor fleire rettsområde. Våre advokatar er tilsett på grunnlag av gode juskarakterar og gode personlege eigenskapar. Dette skal visa att i eit kvalitativt godt arbeid for våre klientar. Om lag halvparten av advokatane våre arbeider hovudsakleg med forretningsjuridiske saker, der selskapsrett, insolvensrett (konkurs/gjeldsforhandling), entrepriserett og fast eigedom er mellom våre satsingsområde. Me har også omfattande kompetanse og erfaring innanfor barne-, familie-, barneverns-, straffe-, arve-, utlendings- og forvaltningsrett.

Vårt mål er å sette i saman våre ulike styrkar slik at me til saman vert eit ”lag” som skal kunne hjelpa personar og nærlingslivsaktørar på ein slik måte at summen av vår kunnskap og kompetanse gir eit resultat som vår klient er meir enn nøgd med.

Våre klientar skal føle at dei er blitt ”teken hand om” av våre medarbeidarar i labyrinten av reglar i dagens komplekse samfunn. Me set høg kvalitet og etikk i sentrum samstundes som me heile tida skal ha fokus på dei menneskelege aspekta ved ei sak slik at klienten skal sitja att med ei oppleving av at det å søkja hjelp hos oss var ei god investering for å få førebyggja eller løysa eit rettsleg problem eller tvist.

Me meiner det er umogleg for ein einskild advokat å vera spesialist i på alle juridiske fagområde. Advokatfirmaet Responsa AS satsar difor medvite på at den einskilde advokat skal få utvikla og vedlikehalda solid kompetanse innanfor sine nisjar.

Under omtalen av den einskilde advokat finn du informasjon om han eller hennar bakgrunn og spesialfelt.

Ta gjerne kontakt pr. telefon eller via e-post (adresse: responsa@responsa.no) for ein uforpliktande prat.

 

TILSETTE STORD

person_LeifJacobSydnes-DSC_9470web

Leif Jakob Sydnes

Advokat
Tlf: 53 45 40 00
Mobil: 930 05 922
leif.sydnes@responsa.no

person-KjellPetterNeset-DSC_9517web

Kjell Petter Neset

Advokat
Tlf: 53 45 40 00
Mobil: 913 36 587
kjell.neset@responsa.no

person-ArildBirkeland-DSC_9455web

Arild Birkeland

Advokat
Tlf: 53 45 40 00
Mobil: 992 72 656
arild.birkeland@responsa.no

person-SigridAndersenCabot-DSC_9438web

Sigrid Andersen Cabot

Advokat
Tlf: 53 45 40 00
Mobil: 479 45 186
sigrid.cabot@responsa.no

person-MargretheFramnesNeset-DSC_9373web

Margrethe Framnes Neset

Advokat
Tlf: 53 45 40 00
Mobil: 476 15 799
margrethe.neset@responsa.no

person-LinnThereseErve-DSC_9305web

Linn Therese Erve

Advokatfullmektig
Tlf: 52 76 50 90
linn.erve@responsa.no

Vegard Framnes

Advokatfullmektig
Tlf: 53 45 40 00
Mobil:
vegard.framnes@responsa.no

person-NinaStraume-DSC_9357web

Nina Straume

Kontormedarbeidar
Tlf: 53 45 40 00
nina.straume@responsa.no

person-AnneSofieOVikene-DSC_9329web

Anne Sofie O. Vikene

Kontor- og regnskapsmedarbeidar
Tlf: 53 45 40 00
anne.vikene@responsa.no

 

 

TILSETTE SKJOLD

person-SturlaVikVestly-DSC_9514web

Sturla Vik-Vestly

Advokat
Tlf: 52 76 50 90
sturla.vestly@responsa.no

person-HaakonSkimmeland-DSC_9549web

Håkon Johnsen Skimmeland

Advokat
Tlf: 52 76 50 90
haakon.skimmeland@responsa.no

person-StaaleReneMatre-DSC_9495web

Ståle René Matre

Advokat
Tlf: 52 76 50 90
staale.matre@responsa.no

Bård Eirik Njøsen

Bård Eirik Njøsen

Advokat
Tlf: …
bard.njosen@responsa.no

person-LailaSRullestad_web

Laila S. Rullestad

Advokatsekretær
Tlf: 52 76 50 90
laila.rullestad@responsa.no